Klassisk akupunktur og IMS fysioterapi

Ordet akupunktur betyr «nål/spiss» og «punktere/stikke». Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med få bivirkninger.

Dagens akupunktur kan deles inn i medisinsk akupunktur/IMS (intramuskulær stimulering) og klassisk akupunktur.

Medisinsk akupunktur/IMS baserer seg på en moderne vestlig medisinsk forståelse av kroppens anatomi og funksjon. Denne behandlingen er i hovedsak  smertelindrende på muskler, sener og ledd. Det virker ved at nålen får muskulaturen til å slappe av og stimulerer kroppens tilheling i området som behandles.

Den klassiske akupunkturen er enkelt fortalt å gjenopprette balanse i kroppen gjennom å påvirke utvalgte akupunkturpunkter på kroppen, basert på tradisjonell kinesisk medisin, et eget diagnostisk system. Punktene velges hovedsakelig etter samtale med pasienten. I prinsippet så kan den brukes på de fleste problemstillinger, men forskning og erfaring viser til bedre effekt på utvalgte tilstander.

Grundigere forklaringer og virkningsmekanismer utdypes på http://imsnorge.no/hva-er-IMS og https://akupunktur.no .