Andreas Lund – autorisert fysioterapeut

  • Bachelor i fysioterapi ved NTNU Trondheim
  • Påbegynt master ved Oslomet: Fysioterapi for muskelskjeletthelse
  • Medlem Norsk Fysioterapiforbud (NFF), og faggruppe for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin (FIFA)

Andreas er autorisert fysioterapeut, utdannet ved NTNU i Trondheim. Han er medlem av Norges Fysioterapiforbund (NFF), og Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin (FIFA). Andreas har jobbet med mange pasientgrupper og opparbeidet seg bred erfaring og kompetanse fra flere området av helsetjenesten.

Som fysioterapeut er han faglig godt oppdatert og engasjert i pasientene sine. Den største interessen ligger innen belastningsrelaterte muskel- og skjelettplager; deriblant kne, rygg, skulder og nakke. Ønsket om mer kunnskap har også ført han inn på videre masterstudier ved Oslomet, som er en spesialisering i fysioterapi for muskelskjelletthelse.

Andreas er en rolig og behagelig terapeut som er opptatt av å møte pasientene med åpenhet og respekt. Han ser hele mennesket og ønsker å møte deg der du er, og ut ifra hva som er viktig for deg. Utgangspunktet er alltid en grundig samtale og undersøkelse. I sin behandling bruker Andreas hovedsakelig en aktiv tilnærming i tillegg til behandling på benk. Mestring av bevegelse og fysisk aktivitet står sentralt.

Selv er Andreas aktiv og glad i fysisk aktivitet. Han har erfaring fra langrenn, snowboard, fotball og futsal. For tiden er han ekstra engasjert i mosjonistløping.  Dette har gitt mye egenerfaring med treningsplanlegging, rehabilitering og skadeforebyggende trening.

Lang ventetid hos fysioterapeutene med driftstilskudd? Andreas kan tilby rask konsultasjon for å vurdere plagen din og komme raskt i gang.