Barnefysioterapi

Vår fysioterapeut Ingunn Møller Vestli jobber også som barnefysioterapeut.

En barnefysioterapeut identifiserer behov for fysioterapi innenfor forebyggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med barn.

En barnefysioterapeut jobber bl.a med:
  • Barn med ulike diagnoser og fysiske funksjonshemninger, f.eks CP, Down syndrom, plexusskader, barneleddgikt, dysmeli og psykiatriske diagnoser.
  • Babyer med forsinket motorisk utvikling, nakkeasymmetri, medfødte feilstillinger i føtter og nevrologiske tilstander.
  • Eldre barn med f.eks motoriske vansker eller belastningsrelaterte plager i knær og føtter. Tilpasser dynamiske såler.