Fysioterapi

På Kolbotn Medisinske Senter her vi fire fysioterapeuter med og uten driftstilskudd. Du trenger ikke lenger henvisning av lege for innpass hos terapeuter med driftstilskudd. Hos våre private fysioterapeuter slipper du venteliste og kan få rask tilgang til time. Hvor raskt du vil få time hos våre terapeuter med driftstilskudd avhenger av alvorlighetsgrad og hvor mange som også står på listen.

Våre private fysioterapeuter har også samarbeid med de fleste forsikringsselskap.

Hva er fysioterapi?

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt og i gruppe. Terapeuten tar utgangspunkt i din sykehistorie og funksjon ved å først gjennomgå en grundig anamnese(samtale). Så følger en undersøkelse der det blir gjort
bevegelsesanalyser, spesifikke tester av muskel, nerve og skjelett, vurdering av ressurser og begrensninger og vurderinger av mulige sammenhenger mellom ulike funn. Alt dette skal settes i perspektiv til din livssituasjon og behov for å sammen lage relevante og meningsfylte mål.
I behandlingen anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og ønsker og behov. Fysioterapeuten har dokumentasjonsplikt og dette gjelder både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i journaler og rapporter ( helsepersonelloven §39 ). (Norsk Fysioterapiforbund, https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet)

Hva kan vi gjøre for deg?

Våre fysioterapeuter tilbyr bl.a.:

 • Trykkbølgebehandling, ESWT
 • Såletilpasning
 • Medisinsk og funksjonell trening/øvelser
 • Treningsveiledning og forebyggende trening
 • Fysikalsk massasje og triggerpunktsbehandling
 • Slyngeterapi
 • Elektroterapi, TNS, Ultralydbehandling
 • Trykkbølgebehandling, ESWT
 • Intramuskulær stimulering ved bruk av nåler (IMS)
 • Ergonomisk rådgivning
 • Trening for eldre
 • Holdningskorrigering

Våre fysioterapeuter jobber kontinuerlig med faglig oppdateringer for å kunne tilby deg den beste og
mest effektive behandlingen.

Kolbotn Medisinske Senter

Sofiemyr Senter, 2 etg.
Sønsterudveien 32 b
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 82 04 10

Andreas Lund
Fysioterapeut MNFF

Bestill time hos Lisbet Hellen, fysioterapeut på Kolbotn Medisinske Senter

Lisbet Hellen
Fysioterapeut MNFF

Bestill time hos Tore Øseth, fysioterapeut på Kolbotn Medisinske Senter

Tore Øseth
Fysioterapeut MNFF

Trening for idrettslag

Vi tilbyr gruppetrening for idrettslag!
Kolbotn Medisinske Senters private fysioterapeuter tilbyr tilrettelagte gruppetreninger for ditt
idrettslag. Våre fysioterapeuter er/har vært aktive innen idrett og vil kunne tilby forebyggende og
prestasjonsfremmende trening tilpasset din idrettsgren.
Ikke vent til uhellet er ute! Forskning viser at skaderisikoen reduseres ved forebyggende trening og
tiltak. Langvarige opphold fra idretten kan derfor unngås i større grad. Treningene vil ha fokus på alt
fra styrke, spenst, balanse og koordinasjon, med god overføringsverdi til arbeidskravene som stilles i
de forskjellige idrettene. Utøverne vil få tett, individuell oppfølging av fagpersoner med høy
kompetanse. Vi er opptatt av mestring og tilrettelegging for alle nivåer!
Ta kontakt for et uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe dere med!
Pris etter avtale.