På Kolbotn Medisinske Senter jobber gestaltterapeutene Torill Borge og Thomas Langbo. De tilbyr samtaleterapi for individuelle klienter og par. De har i tillegg et Duo konsept hvor de er to terapeuter som arbeider med par, familier og samtalegrupper.

  • De trenger ingen henvisning, men de samarbeider med fastlegen hvis ønskelig eller andre instanser ved behov.
  • De har kort eller ingen ventetid.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa. Terapeutstudiet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole er en offentlig godkjent høyskoleutdanning over 4 år.

«Å gestalte» betyr «Å gi mening til». Gestaltterapi dreier seg om å gi form, innhold og mening til de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser som klienten bringer med seg inn i terapirommet. Terapiformen er forankret i den humanistiske psykologien og bygger på gestaltpsykologiske teorier samt ideer fra eksistensiell, fenomenologisk filosofi. Gestaltterapi tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De utfordringene klienten har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.

Terapien foregår i form av samtale og enkle øvelser mellom klient og terapeut, hvor vi spontant utforsker det som opptar oss i terapirommet. Terapeuten bidrar til at klienten blir mer bevisst seg selv; kropp, sanser, følelser og tanker. Terapeuten støtter klienten i å godkjenne og verdsette seg selv som hun/han er, og i å ivareta sine behov.

Med økt innsikt i deg selv vil du lettere se dine ressurser og muligheter, og bli i bedre stand til å ta valg som stemmer overens med dine behov og verdier.

Alle følelser er velkomne – de er budbringere som forteller om noe i oss som trenger å bli sett og møtt. Kanskje noe gammelt og glemt. Gjennom å bli sett som det er, kan det heles.

Gestaltterapeutene hos oss forpliktet seg til å være medlem i en fagforening og å følge foreningen sine faglige og etiske prinsipper for fagutøvelse, faglig oppdatering og veiledning på egen praksis. De følger opp regelverket om personvern (GDPR) som ble innført i 2018. Dette innebærer at terapeutene skal fremlegge sine klienter en personvernerklæring der det på en forståelig måte framgår hvordan de behandler personvernopplysninger og hva klienter må foreta seg for å få innsyn i og eventuelt slette disse. Våre terapeuter følger Norsk Gestaltterapeut Forening sine normer for dette arbeidet.