Lisbet Hellen – autorisert fysioterapeut

  • Utdannet ved Statens Fysioterapiskole i Oslo i 1979.
  • Offentlig driftsavtale med Nordre Follo kommune slik at pasienter har rett til lav egenandel og frikort i henhold til avtale med HELFO

Behandlingstilbud:

  • Generell fysioterapi
  • Medisinsk Treningsterapi
  • Slyngebehandling med terapimaster/redcord