Vår fysioterapeut Ingunn Møller Vestli jobber som psykomotorisk fysioterapeut. Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som omfatter hele kroppen. Den retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det. Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte. Vedvarende spenningsmønstre kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskler, skjelett og sener.

Psykomotorisk fysioterapi egner seg for både barn, ungdom og voksne. Behandlingen kan hjelpe de som plages av anspenthet, stressrelaterte plager, har smertetilstander som har vedvart over tid, for personer som har plager med pust, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller andre psykiske lidelser. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.