Tore Ørseth – autorisert fysioterapeut

  • Utdannet ved Universitetet i Tromsø
  • Offentlig driftsavtale med Nordre Follo kommune slik at pasienter har rett til lav egenandel og frikort i henhold til avtale med HELFO
  • Han jobber som allmennpraktiker med videreutdanning innen: smerter fra muskler og ledd; behandling og opptrening etter skader og operasjoner; idrettsmedisin; hodepine, lungefysioterapi, revmatologiske sykdommer.

«Jeg holder meg konstant faglig oppdatert gjennom jevnlig deltakelse på fagkurs og som mangeårig veileder for studenter og turnuskandidater»

Behandlingstilbud

  • Generell fysioterapi
  • Manuell behandling / terapi på benk
  • Medisinsk treningsterapi
  • Opptrening etter operasjon / skade
  • Bruk av nåler (dry needling)
  • Taping (sportstape og kinesiotape)
  • Arbeidsplassvurdering – NAV godkjent