Torill Borge – Gestaltterapeut

Tlf: 901 48 610 / 66 82 04 10
Epost: torill@duopsykoterapi.no
www.duopsykoterapi.no

Jeg er utdannet gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I tillegg har jeg videreutdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi. Sensorimotorisk Institutt i London utdanner norske traumeterapeuter i et samarbeid med Modum Bad, Solli DPS i Bergen og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Fra tidligere har jeg en kreativ utdanning og har arbeidet mange år i innredningsbransjen. Dette har gitt meg nyttig kunnskap om hvordan omgivelsene påvirker oss, både i det private og offentlige rom.

Jeg har også erfaring fra arbeid i akuttpsykiatrien og psykisk helse i kommunen, noe som har bragt inn et viktig perspektiv om livet og ulike utfordringer mennesker kan ha.

Som menneske og terapeut er jeg opptatt av sammenhengene i livet. Samspillet mellom opplevelser, tanker, følelser og kroppslige erfaringer influerer og påvirker oss.

Gjennom å bli kjent med sammenhengene, bidrar det til lettere å se ressursene og muligheter dine. De blir selve middelet som kan lede til forandring.
En trygg terapeutisk relasjon danner grunnlaget for endring og jeg legger vekt på dette i terapien.

Terapitilbud hos meg
  • Individualterapi
  • Parterapi
  • Duo Parterapi (to terapeuter)
  • Duo Familieterapi (to terapeuter)
  • Duo Gruppeterapi (to terapeuter)